TEKNISKE TJENESTER/ ENERGIMONTASJE
Bestill ulike tjenester for bedrift og industri
Byggestrøm
Høyspentsinstallasjoner
Kraftstasjonsdrift
Tilstandskontroll
BYGGESTRØM
Trenger du strøm for en tidsbegrenset periode? Vi leverer løsninger for alle utbyggingsprosjekter hvor det er behov for midlertidig strømforsyning.
Strøm for en tidsbegrenset periode.
Byggestrømskap er å betrakte som et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge- eller anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er som regel tidsbegrenset.

Ofte benyttes byggestrømskapet inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet eller til anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden betraktes byggestrømskapet som et sikringskap for installasjonen.

Vi tilbyr prosjektering av anlegget, og utfører graving og kabellegging, samt alle nødvendige installasjoner. Utleie av skreddersydde byggestrømkasser inngår som en del av tilbudet. Disse finnes i en rekke størrelser, og alle er utstyrt med målepunkt. For store byggeprosjekter kan vi levere høyspent byggestrømcontainer 315 KVA for uttak av både 230 V og 400 V.

Ta kontakt for bestilling av byggestrømskap eller provisoriske anlegg.
Kontakt:

Kennet Windstad
916 16 333
kennet.windstad (at) isenergi.no  
INSTALLASJONER
Høyspentinstallasjoner
Høyspentinstallasjoner
ISE AS har over 100 års historie med å bygge og vedlikeholde strømnettet i Fauske- og Sørfold kommune.

Dette har gitt oss lang erfaring på området, og vi tilegner oss hele tiden ny erfaring og kunnskap på en rekke forskjellige produkter.

Dette produktet spenner over alle oppgaver knyttet til bygging, drift og vedlikehold samt beredskapstjenester;

- Linje- og kabelarbeid
- Drift og vedlikehold av elektriske forsyningsnett 
- Tilstandsvurdering av lav- /høyspentlinje og -kabel
- Feilsøking og spenningskontroll
- Påvisning av kabler i grunn
- Rådgivende ved flytting/ omlegging av kabler
- Transportoppdrag på vei og i terreng
- Boring av jordhull for stolper og fundamenter
- Bygging, drift og vedlikehold av vei- og plassbelysning
- AUS-arbeid (Arbeid Under Spenning opp til 24kV)
- Vakt og beredskap
Kontakt:

Ken-Anders Nedregård
971 83 474
ken-anders.nedregaard (at) isenergi.no 
TILSTANDSKONTROLL
Vi har inngått et gjensidig eksklusivt samarbeid med Ide & Utvikling AS for å tilby tilstandskontroll av stolper, linjer og tilhørende komponenter i lav- og høyspentnett.
Tilstandskontroll stolper og linjer
Sintef Energi sier at: «Erfaringsmessig er det slik at subjektive kontrollmetoder fører til at mange stolper skiftes ut for tidlig. Ved gjennomføring av kontroll av et utvalg av stolper har ca 70% av de utdømte stolpene høyere bøyeholdfasthet enn dimensjonerende bøyespenning.» Dette betyr at eierne kunne utsatt oppgradering og spart til dels store utgifter ved å benyttet objektive dokumenterbare kontrollmetoder.

Tilstandskontrollen kan skreddersys etter oppdragsgivers ønsker og behov. Kontrollen kan gjennomføres med forskjellig omfang og formål, fra enkel visuell kontroll med tilhørende rapport til omfattende bruk av tekniske hjelpemidler med tilhørende rapport med levetidsvurderinger og anbefaling om utskiftningstidspunkt helt ned på komponentnivå.
 
Etter utført kontroll kan vi gi pris på de tiltak som oppdragsgiver på basis av kontrollrapporten ønsker å gjennomføre. Vi kan også tilby reimpregnering av stolper, som kan øke levetiden på stolpen med mange år. 

Ta kontakt i dag.
Kontakt:

Kennet Windstad
916 16 333
kennet.windstad (at) isenergi.no 
KRAFTSTASJONER
Vi har i dag ansvar for drift og vedlikehold av to kraftstasjoner.
Kraftstasjonsdrift
Vi har i dag ansvar for drift og vedlikehold av to kraftstasjoner i Sørfold kommune ved Kvarv og Røyrvatn.

Vi kan tilby tjenester knyttet til kraftstasjonsdrift. 

Kontakt oss gjerne for å diskutere løsninger.
Kontakt:

Roald Normann
957 07 511
roald.kristen.hansen.normann (at) isenergi.no
Hvis du ønsker å jobbe for ISE oppfordres du, uavhengig av stillingsutlysninger, til å ta kontakt med oss.